Uncategorized

TÜKENMEZ ŞERBETİ VE BAŞROLDE MUŞMULA

Sonbaharın gizemli meyvesi muşmula, halk arasında töngel, döngel, beşbıyık, ezgil, sarıerik, Japon erik olarak da adlandırılır. Tarihte ilk olarak Japonya'da üretilmiştir. Muşmula ağacı iki üç metreye kadar uzar, sert iklimleri...

ŞEVKETİ BOSTAN

Biraz irice bir ısırgan gibi fakat yaprakları daha dikensi ve sert… Fırsat bulup ve büyüyebilirse sarıçiçek açar. Bu dikenlere halk arasında mübarek dikeni denir ve onun da yemeği yapılır. Toprak...