MUTFAK MAGAZİN

banner_adnan

Uzun geceler sonrasında hummalı, hararetli tartışmalardan sonra günümüz şartlarında mutfak dergisi ne tür ihtiyaçlara cevap vermeli sorusu defalarca soruldu. Mutfak Magazin dergisi insan ve mutfak kültürü arasında her anlamda yaşanan ilişkileri kendine konu seçti. Yaptığımız toplantılar ortak akıl yaratmayı amaçlıyordu. Bizler bir grup iddia sahibi olarak; metodolojinin ön gördüğü mantık içerisinde en ideal gelecekleri ortaya çıkartacak yaratıcı stratejileri, işbirlikçi bir tutumla tasarlayabilir miyiz sorusunun cevabını aradık. Burada amaç farklı bakış açılarını yansıtan fikirlerin üretilmesi idi.

Sonuçta Mutfak Magazin dergisi; ülkemizde mutfak geleceğini şekillendiren alanlarda ya da konularda, etki eden ve edebilecek eğilimleri tespit etme yolunda emek veren bir rol üstlenmek üzere yola çıkmaya karar verdi… Ülkemizin profesyonel mutfak şefleri anlamında ilk yıldızlarından olan Eyüp Kemal Sevinç, et adına bu ülkede ve hatta dünya da konuşabilecek en önemli otoritelerden biri olan Cüneyt ASAN, ülkemizin mutfak sahnesindeki iddialı sivil toplum organizasyonlarından biri olan Mutfak Dostları Derneği’nin Başkanı Zeynep KAKINÇ, görsel medyada uzun yıllar program müdürlüğü yapan Cengizhan KOCAHAN, ülkemizde peynir kelimesinin altını doldurma konusunda en gerçek isim İlhan KOÇULU, Tolga ATALAY, Ömür AKKOR gibi çok özel insanlar el verdiler.

Ve dediler ki; “Gıdamızın geleceği, gıdalarımızın kaynağının korunması ile emniyete alınabilir. Dünyanın neresinde, hangi mutfak olursa olsun bu kaçınılmaz bir gerçek. Konu gıdanın geleceği olduğundan geleceği konuşabilmek için aslında geçmiş pratiklerden yola çıkılmalı. Üretim, üretimin işlenmesi ve işleme bilgisinin aktarılması ise bir gelenek ve Anadolu coğrafyası, geleneklerin ve kültürlerin beşiğidir. Gıda ise ancak bu tarihsel ve kültürel katmanları anlamakla, tohumda ve insanda biriken tecrübeyi korumakla emniyete alınabilir. Kadim kültürler bu emanet ile emniyet arasındaki bağı görebilmiş ve koruyabilmiş kültürlerdir ve Anadolu bu kültürlerin coğrafyasıdır.. Ve mutfak elbette bu temel koşulların üzerine inşa edilmelidir. Ve bilgi… Evet günümüz düzeninde her anlamda en çok ihtiyaç duyulan doğru bilgi. Yayın organları hangi yol ve yöntemler ile olursa olsun bu anlamda en ihtiyaç duyulan araçladır”.

Mutfak Magazin bu ilkeler doğrultusunda yayın hayatına başlıyor.

Gündelik hayat içinde sık karıştırdığımız kavramların başında, “doğru-gerçek” kavramları gelmektedir. “Doğru”, “gerçekle”, “aynı şey” değildir. Amerikan filmlerinde, mahkeme sahnelerinde tanığa ettirilen yemin “doğruyu, yalnızca doğruyu söyleyeceğime…” bazen ise “gerçeği ve yalnız gerçeği söyleyeceğime…” şeklinde çevrilir. Yalnızca “doğru” söyleyeceğine yemin etmek doğru olandır. Çünkü “gerçek” anlatılmaz. Çünkü gerçek, söylenen şeyin konusu olan şeydir ve dış dünyada, nesnel dünyada bulunur. Güneş, rüzgar, yağmur gerçektir. Ama güneşin varlığı, rüzgarın etkisi ya da dışarıda yağmur yağdığına ilişkin söylem “doğru”dur .

O halde MUTFAK bir gerçektir mutfak üzerinden söylenenler ise doğru ya da yanlış olarak tanımlanabilir. Mutfak Magazin doğruları yalnızca doğruları söyleyeceğine söz verir!

Chef Table Previous Post
VEFALI DOST Next Post